Esports, Emprenedoria i Participació Ciutadana

Regidor responsable:

Joan Llaveria i Vidiella

 

joanllaveria@vinyols.cat

 

 

Competències i funcions:

Organització d'esdeveniments esportius, gestió dels equipaments esportius municipals (gimnàs, pavelló i piscina) i promoció de l'esport.

Organització i gestió dels processos participatius i consultes a la ciutadania.

Suport i orientació als emprenedors i les noves iniciatives empresarials del municipi.

Subscriure a