Energies renovables i canvi climàtic, Serveis municipals i Agricultura

Regidor responsable:

Gabriel Pagès i Sabaté

 

 gabrielpages@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Recursos nets d'energies de fonts naturals i inesgotables.

Anàlisi de canvi climàtic al municipi produïda per l'activitat humana.

Manteniment de camins rurals que formen part del domini públic viari.

Suport a la pagesia i l'activitat del sector primari.

 

 

Subscriure a