Subvencions salut pública 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de setembre de 2022, ha concedit subvenció de salut pública per a:

- Línia 1 - 1.2 Seguretat piscines, per un import de 7.729,54€ que correspon al 85% del pressupost mínim a justificar.

- Línia 1 - 1.3 Agent cívic, per un import de 1.429,18€ que correspon al 85% de l'import mínim a justificar.

- Línia 2         Protecció salut pública per un import total de 11.241,43€ que correspon al 85% del pressupost mínim a justificar, a repartir en les següents actuacions:

                 2.2 Reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà

                 2.3 Mosquit tigre i altres, mosca negra i vespa asiàtica

                 2.4 Gestió d'animals domèstics abandonats

                 2.5 Neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments 

                  2.8 Actuacions relacionades amb els desfibril·ladors

                  2.9 Acondicionament dels consultoris mèdics locals