Subvencions salut pública 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de setembre de 2022, ha concedit subvenció de salut pública per a:

- Línia 1 - 1.2 Seguretat piscines, per un import de 7.729,54€ que correspon al 85% del pressupost mínim a justificar.

- Línia 1 - 1.3 Agent cívic, per un import de 1.429,18€ que correspon al 85% de l'import mínim a justificar.

Referent a les piscines i agent cívic: la contractació d’un agent cívic i un socorrista per informar i vigilar que es compleixin les mesures preventives a la piscina municipal i els seus accessos.

- Línia 2  -  Protecció salut pública per un import total de 11.241,43€ que correspon al 85% del pressupost mínim a justificar, a repartir en les següents actuacions:

                 2.2 Reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà i 2.3 Mosquit tigre i altres, mosca negra i vespa asiàtica

Manteniment d’espècies plaga: l'objectiu és el control de les espècies plaga per mantenir-les sota el llindar de tolerància. Es van realitzar tres controls anuals de rosegadors (rates i ratolins) i insectes caminadors (paneroles i formigues) al clavegueram de tot el municipi, com també a tots els equipaments i edificis municipals, a més de l'escola. 

Servei de recollida de coloms.

Així mateix, es realitzen controls setmanals del mosquit tigre en zones d'aigües estancades i diferents punts conflictius del municipi com la llar de jubilats, la llar d'infants i la piscina (amb la instal·lació i manteniment d’insectocaptors). 

                 2.4 Gestió d'animals domèstics abandonats

Menjar, veterinari i gàbia: les actuacions que es van portar a terme foren la de control de les colònies de gats, en col·laboració amb l'entitat sense ànim de lucre, VINYOLS MÈU, consistent en l'esterilització i altres intervencions, mitjançant el transport i servei de veterinari, subministrament de medicaments i pinso.

Actualment, els gossos abandonats es custodien al magatzem de la brigada municipal, on ja s’ha realitzat la instal·lació d’unes gàbies adients per a la custòdia. 

                 2.5 Neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments 

Instal·lacions de la piscina: es va realitzar la contractació específica per a la neteja i desinfecció del recinte de les piscines municipals i els accessos. 

                  2.8 Actuacions relacionades amb els desfibril·ladors

Manteniment de desfibril•ladors (DEAS): el municipi de Vinyols i els Arcs disposa de tres desfibril•ladors ubicats en diferents zones:

*zona esportiva, que dona cobertura al pavelló, la piscina municipal, el centre cultural i el casal. *recinte de les escoles velles, que dona cobertura a la llar de jubilats, l'espai d'associacions i la llar d'infants. 

*consultori mèdic a la plaça de l’Església.

Les actuacions han estat diversos manteniments i canvis en els elèctrodes.

                  2.9 Acondicionament dels consultoris mèdics locals

 Llums: substitució de les antigues lluminàries per unes de LEDs al consultori del metge.