Convocatòria subvencions per a millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 1 de desembre de 2020, ha concedit una subvenció per a arranjaments d'humitats al consultori mèdic per import de 2.781,45€, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar per al fiançament.