Convocatòria subvencions excepcionals 2018 del Servei d'Assistència Municipal

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 14 de desembre de 2018, ha concedit una subvenció per import de 4.306,21€ per assistència econòmica jurídica de caràcter excepcional.