Convocatòria subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics 2020

Per decret de Presidència, de data 14 d'agost de 2020, de la Diputació de Tarragona  ha concedit una subvenció per import de 2.000,00€ per al fiançament de les actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics de Vinyols i els Arcs que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.