Convocatòria subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Convocatòria 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 21 de desembre de 2021, ha concedit subvenció de salut pública per a:

- Línia 1 - 1.2 Seguretat piscines, per un import de 7.764,69€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar.

- Línia 1 - 1.3 Agent cívic, per un import de 1.987,32€ que correspon al 90% de l'import mínim a executar.

- Línia 2         Protecció salut pública per un import total de 14.482€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar, a repartir en les següents actuacions:

                 2.2 Reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà

                 2.3 Mosquit tigre i altres, mosca negra i vespa asiàtica

                 2.4 Gestió d'animals domèstics abandonats

                 2.5 Neteja i desinfecció d'espais públics i equipaments 

                 2.7 Adquisició d'equips de protecció individual

                 2.8 Actuacions relacionades amb els desfibril·ladors

                  2.9 Acondicionament dels consultoris mèdics locals