Convocatòria subvencions per als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19, exercici 2020

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en cessió de data 28 de juliol de 2020, s'ha concedit al municipi de Vinyols i els Arcs la quantitat de 16.368,01€ per atendre les despeses de vigilància i seguretat en espais públics, contractació de socorrista i adquisició de material de neteja i desinfecció i EPI'S per a la gestió de la COVID-19.