Convocatòria de subvencions d'interessos de préstec exercici 2021

 

La Diputació de Tarragona en sessió de Junta de Govern de 14 de desembre de 2021 ha concedit la quantitat de 1.151,08€ per a subvencionar els interessos de préstec d'aquest ajuntament.