Convocatòria de subvencions per a activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 5 d'octubre de 2021, va concedir una subvenció de 4.225€ per a l'actuació "L'estiu també és cultura", que correspon al 65% del pressupost elegible de 6.500€.