Convocatòria de subvencions per a activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 26 de juliol de 2022, va concedir una subvenció de 5.852,18€ per a l'actuació "L'estiu també és cultura", que correspon al 85% del pressupost elegible de 9.290,14€.