Convocatòria per actuacions del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 24 de setembre de 2019 va concedir una subvenció per a la millora de l'enllumenat públic del PE-2 per import de 11.632'50€ que correspon al 95% del pressupost mñinim a executar.